Kontra GOŚĆ: Beata Chmielewska, członek Zarządu Powiatu w Policach

Kolejnym gościem w programie „Kontra GOŚĆ” w studio Telewizji „HB” była Beata Chmielewska, członek Zarządu Powiatu w Policach.

Prowadzący Gracjan Broda pyta m.in. o politykę senioralną prowadzoną przez Powiat Policki w zakresie sprawowania opieki i dbałości o godność osób starszych. Jakie działania kierować do osób starszych w pełni samodzielnych, a jakie do tych wymagających stałej opieki.

Kolejnym punktem programu była edukacja. Czy łatwiej poprawia się warunki infrastrukturalne, czy programowe? Gracjan Broda pytał Beatę Chmielewską jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz jak ocenia jego rozwój z perspektywy byłego dyrektora placówki a obecnie członka Zarządu Powiatu w Policach.

W programie padło również kilka słów na temat wolontariatu i zaangażowania w aktywność społeczną Powiatu Polickiego.