Flesz Powiatu Polickiego [30.04.2024] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego relacjonujemy konferencję podsumowującą projekty zrealizowane przez Powiat Policki pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim" oraz "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej".

Ponadto informujemy o przebiegu konferencji z okazji Światowego Dnia Autyzmu "Neuronietypowi – każdy mózg jest wyjątkowy".

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [30.03.2024] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego relacjonujemy międzypokoleniową debatę pn. "Partycypacja obywatelska młodzieży – warta czy nie warta zachodu" zorganizowaną przez Powiat Policki oraz Powiatową Galę Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

Ponadto informujemy o nagrodzie, jaką otrzymał Powiat Policki w VII edycji konkursu "Zdrowy Samorząd".

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [19.03.2024] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego relacjonujemy Galę 25-lecia funkcjonowania Powiatu Polickiego, Galę z okazji 25-lecia współpracy polsko-niemieckiej, oraz Powiatową Galę Przedsiębiorczości.

Informujemy również o szkoleniu, które odbyło się dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 5-leciu działalności Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [19.02.2024] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego o postępie prac związanych z adaptacją budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach oraz dobiegającej końca termomodernizacji budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach.

Ponadto relacjonujemy Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorek w siatkówce, a także zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [31.01.2024] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego informujemy o rozpoczętej przebudowie drogi powiatowej w ciągu ulic Nadbrzeżnej i Cisowej w Policach.

Powiat Policki przystąpił do drugiego etapu realizacji zadania polegającego na usunięcia nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach. Drugi etap zadania obejmuje rekultywację i remiediację terenu po byłym składowisku odpadów.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [15.01.2024] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego informujemy o budżecie Powiatu Polickiego na rok 2024.

Zarząd Powiatu w Policach reprezentowany przez starostę polickiego Andrzeja Bednarka oraz członka zarządu Beatę Chmielewską przybliża szczegóły dotyczące planowanych inwestycji w zakresie remontów i przebudowy dróg, nakładów na oświatę powiatową oraz pomoc społeczną.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [22.12.2023]

W programie: uchwalono budżet Powiatu Polickiego, podpisano dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych, konferencja "Problem zażywania przez młodzież środków psychoaktywnych", w Podgrodziu uruchomiono mieszkanie wytchnieniowe, świąteczne Police - Mikołajkowa impreza w "Białej", życzenia przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego i starosty polickiego Andrzeja Bednarka.

Czytaj więcej

Flesz Powiatu Polickiego [8.12.2023] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego informujemy m.in. o zakończeniu i odebraniu inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Dołuje - Stobno.

Ponadto relacjonujemy konkurs plastyczny "Babciu, Dziadku zadbajcie o swoje zdrówko" oraz Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego.

Czytaj więcej