Flesz Powiatu Polickiego [19.10.2022] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego mówimy m.in. o podpisaniu umowy na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach oraz o powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

W programie relacjonujemy również inaugurację roku akademickiego Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

We Fleszu znalazły się też informacje o wykładach i warsztatach dotyczących profilaktyki raka piersi, a także zaproszenie na bezpłatne badania w Mobilnym Gabinecie Medycznym.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.