Flesz Powiatu Polickiego [23.05.2023] [wideo]

W najnowszym wydaniu programu informacyjnego Flesz Powiatu Polickiego mówimy m.in. o dofinansowaniu do powstania Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, a także oddanemu do użytku nowego Internatu dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach.

Ponadto relacjonujemy 50-lecie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogiocznej w Policach oraz uroczyste przekazanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla ponad 40 osób bezrobotnych.

Informujemy również o liście intencyjnym Powiatu Polickiego z Politechniką Morską w Szczecinie, a także awansie siatkarek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Policach do rozgrywek II ligi.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.