Flesz Powiatu Polickiego [29.03.2022] [wideo]

W najnowszym programie kontynuujemy temat pomocy dla uchodźców z Ukrainy, udzielanej na terenie powiatu polickiego.

Zajmujemy się m.in. tematem działalności pomocowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W programie znalazły się też informacje o możliwości zarejestrowania się przez Ukraińców w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także podjęciu przez uczniów z Ukrainy nauki w polickim Zespole Szkół.

Program przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.